Eğitimlerimiz için hemen bizi arayınız.

EĞİTİM VE PROGRAMLAR

STRATEJİK ARAŞTIRMA YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Kuruma Özel İçerik
Uygulama
Teori
Programın Amacı

Şirketin çeşitli kademelerinde çalışan profesyonellere stratejik araştırma formasyon, teknik bilgi ve kültürünü kazandırmak
Kimler Katılmalı

Pazar Araştırmaları Danışmanlık Şirketleri Çalışanları, Şirket Sahipleri, Girişimciler, Orta ve Üst Düzey Yöneticiler
İçerik
Sektöre / Araştırmaya Genel Bakış

Araştırma Türleri / Modeli Belirlemede Genel  Kriterler 


 • Tüm Ayrımlar Bazında Araştırma Türleri
 • Kantitatif Araştırmaya Giriş
 • Kalitatif Araştırmaya Giriş / Görüşme Rehberi  
 • Kalitatif Araştırma Uygulamaları (Kalitatif Stüdyo)
 • Paneller

Stratejik Araştırmalar Amaçlarına / Konularına Göre Araştırma Türleri 


 • Pazarı Anlamaya Yönelik Araştırmalar
 • Marka Araştırmaları
 • Alışveriş Araştırmaları
 • İletişim Araştırmaları 
 • Kurumsal İtibar Araştırmaları
 • Ürün Araştırmaları
 • Memnuniyet Araştırmaları (Müşteri, Çalışan, Bayi vb)

Genel Çerçevesi ile Araştırma Süreçleri  


 • Tam Sayım ve Örnekleme Teorisi / Örnekler Seçimi ve Uygulamalar
 • Brief Alma ve Çözümleme
 • Modelleme ve Teklif Hazırlama
 • Brief ve Teklif Uygulaması
 • Soru Formu Hazırlama
 • Soru Formu Oluşturma Uygulamaları
 • Saha Çalışmaları ve Saha Uygulamaları ( CATI Stüdyosu)


Veri İşleme /Analiz ve Raporlama Süreçleri 


 • Saha Çalışmaları Sonrası Veri İşleme Süreçleri
 • Tablo Okuma ve Yorumlama
 • Sosyal Medyada Araştırma
 • İstatistik Testler ve Temel İstatistiki Analizler
 • İleri İstatistik Analizler
 • Raporlama ve Sunum Uygulamaları

Katma Değeri Yüksek Bilgi Üretme


 • Rakamlardan Veriye / Bilgiye Dönüşüm
 • Bilginin Aksiyona Dönüştürülmesi
DETAYLI EĞİTİM BİLGİLERİ İÇİN 0212 999 57 99 ÖZLEM HANIM İLE GÖRÜŞÜNÜZ.